Нью-Йорк қаласындағы сүйікті телешоуда аудиторияда болыңыз